Release notes KING Finance 4.7.8

KING Finance versie 4.7.8

Algemeen

Beste relatie, beschik je over de downloadgegevens en licentiegegevens versie 4.7.7 dan kun je de versie 4.7.8 downloaden en je huidige versie updaten.

Rebranding

Via vele media kanalen hebben wij jou bericht van de volgende stap in onze internationale samenwerking in de Bjorn Lunden Group. Met deze volgende stap hebben wij binnen onze producten KING Finance, Apps en iMUIS de logo’s en onze organisatienaam KING Software vervangen door Bjorn Lunden.

Wil je meer weten over onze volgende stap, kun je dit lezen op onze website kingsoftware.nl

Accountancydashboard – Controlerapportage

Bij het afdrukken van de Controlerapportage is een selectiedialoog toegevoegd voor het selecteren van de gewenste rapporten.

Boekingsprogramma – grootte bestandsnaam dossierstuk

Binnen het boekingsprogramma kunnen nu ook dossierstukken met een bestandsnaam groter dan 50 karakters toegevoegd worden.

­Boekingsprogramma – Hernummeren volgorde opties

In het boekingsprogramma is de volgorde van de opties bij het hernummeren aangepast. De eerste optie is nu “Oorspronkelijke (=Alleen regelnummer interval)”.

Boeken: Transitorische boeking

In het boekingsprogramma wordt via de knop [Transitorische boeking] de verdeling van de transitorische boekingen getoond. Bij gebruik van deze knop op de hoofdboeking werd onterecht de melding “Transitorische boeking niet gevonden” getoond.

Deze melding wordt nu niet meer getoond, maar wordt je doorverwezen naar de hoofdboekingsregel.

BTW aangifte

Tekstuele aanpassing bij de BTW suppletie aangifte:
Optie “Voorlopige suppletie” naar “Voorlopige suppletie & handmatig versturen”

Optie “Definitieve suppletie” naar “Definitieve suppletie & direct versturen”

BTW nummer

De BTW nummer check tussen KING Finance en instantie is verbeterd.

Debiteuren- en Crediteureninformatie

De weergave in het informatieschermen Debiteuren en Crediteuren zijn verbeterd. Het totaalbedrag Saldo debiteuren en crediteuren wordt nu volledig weergegeven.

Digitaal dossier – Verkoopfactuur

Bij het verwerken van verkoopfacturen via het Digitaal dossier is de naam van de knop ‘Inkoopfactuur opslaan’ gewijzigd naar ‘Verkoopfactuur opslaan’.

Factuur2KING verwijderen 

Binnen Factuur2KING hebben wij de mogelijkheid beschikbaar gesteld om op basis van een datum selectie facturen te kunnen verwijderen.

Factuur2KING zoeken 

Bij het uitsplitsen van facturen naar verschillende kostenplaatsen, kostendragers is het ‘numeriek’ zoeken op kostenplaatsen, kostendragers verbeterd. Zo worden bij het zoeken de ‘voorloopnullen’ genegeerd.

Factuur2KING – zoomweergave .pdf

Bij het verwerken van facturen via Factuur2KING worden de facturen in de .pdf-viewer nu volledig (grootte 100% zoom) getoond. Voorheen werden de facturen standaard met een lagere zoomfactor getoond.

Factuur2KING – verkoopfacturen 

Bij het verwerken van verkoopfacturen via Factuur2KING is de optie BTW verlegd toegevoegd.

Fiatteren inkoopboekingen

Bij het Fiatteren van de inkoopboekingen zijn de kolommen Kostendrager- en Kostendragernaam toegevoegd.

Ook hebben wij bij het programma Fiatteren inkoopboekingen de optie fiattering terugdraaien toegevoegd.

Grootboekinformatie: Interactieve balans – Grootboek gecontroleerd

Grootboekrekeningen kunnen tot en met een gewenste periode op “Gecontroleerd” gezet worden. Op deze gecontroleerde boekingen kan dan alleen nog geboekt worden door gebruikers met zogenaamde accountant/controller rechten. Let op! Na een boeking wordt de markering “Gecontroleerd” uitgezet.

Grootboekinformatie: Grootboek gecontroleerd

Na het op gecontroleerd zetten van een grootboekrekening gaat de focus naar de volgende regel (grootboekrekening) zodat je snel en eenvoudig meerdere regels op gecontroleerd kunt zetten.

Grootboekinformatie: Grootboek gecontroleerd – historie

Bij het op gecontroleerd zetten van grootboekrekeningen wordt een historie van wijzigingen bijgehouden, zodat inzichtelijk is welke gebruiker de grootboekrekening heeft gecontroleerd.

Jaarrapportage (iMUIS)

Bij het afdrukken van de Jaarrapportage kunnen de percentages voor Vpb 2023 en 2024 worden ingesteld.

KING Live App

Vanuit de KING Live App kunnen nu ook de stamgegevens Debiteuren en Crediteuren worden aangepast.

Licentie overzicht – extra opties

Bij de gebruikersdetails, administratietoegang zijn nu 3 opties beschikbaar:

  • Alle administraties
  • Toegankelijke administraties
  • Niet toegankelijke administraties

Licentie overzicht: Gebruikersbeheer – rechten Rapporten Plus

De rechten voor Rapporten Plus kunnen nu per rapport worden ingesteld voor de gebruiker in KING Finance.

Rapporten Plus is onderdeel van KING Finance en dan ook alleen beschikbaar in de bundels.

 

Related Articles