Release notes KING Finance 4.7.3

Versie 4.7.3

Boeken

Wijzigen van boekingsregels
Binnen het boekingsprogramma kun je achteraf eenvoudig en direct een of meerdere boekingsregels aanpassen.

Hoe? Via het menu [Selecteren] kun je een of meerdere boekingsregels selecteren en aangeven welke velden je wilt aanpassen. Denk hierbij aan velden zoals Boekdatum en Boekstuk.

Melding onverwerkte rekening-courant boekingen verbeterd
Vanuit bankieren kun je bij het verwerken van afschriftregels een grootboekrekening opgeven voor rekening-courant boekingen. Indien de rekening-courant boekingen in dit proces niet direct verwerkt worden, zal bij het starten van het boekingsprogramma een melding over “Onverwerkte rekening-courant boekingen” worden getoond en kunnen de rekening-courant boekingen alsnog worden verwerkt.

In het boekingsprogramma werd na verwerking van de rekening-courant boeking onterecht nogmaals de melding gemaakt dat de r/c boeking verwerkt moest worden. Dat is nu opgelost en wordt de melding nu 1x getoond.

Verplicht kostenplaats/kostendrager
Via de tabel/stamgegevens Grootboek kun je instellen dat bij handmatige boekingen op een grootboekrekening verplicht gebruik gemaakt moet worden van een combinatie Grootboek, Kostenplaats en/of Kostendrager. Bij iMUIS on-premise is dit een verplichting bij het boeken.

In Online wordt bij deze instelling binnen het boekingsprogramma een waarschuwing getoond, maar wordt het wel toegestaan om de boeking te maken. Voordeel hiervan is dat bij de verwerking van automatische boekingen via de cloudswitch geen blokkade is en de boekingen correct verwerkt worden.

Bankieren

Afschriften inlezen
Bij het verwerken van ingelezen afschriften kan nu ook direct een rekening-courant boeking worden gemaakt naar een gelieerde administratie. Na het invoeren van de rekening-courant grootboekrekening, wordt een dialoog getoond waar je je rekening-courant boeking voor beide administraties kunt opgeven, zodat de rekening-courant boekingen direct en juist in de administraties worden verwerkt.

Weergave Afschriften inlezen bij meer dan 10 bankrekeningen
Weergave Afschriften inlezen is verbeterd wanneer er veel bankrekeningen in de administratie aanwezig zijn. Nu wordt een scrolbalk getoond als er meer dan 10 bankrekeningen aanwezig zijn, zodat ook het overzicht van ontvangen/ingelezen bankafschriften volledig wordt weergegeven.

Inlezen ING bestand
Bij het inlezen van een MijnIng.csv bestand werden op bepaalde regels het bedrag en datum niet juist ingelezen. Dit is nu opgelost en het bestand kan nu volledig worden ingelezen.

Verwijderen ingelezen afschriften zonder digitaal dossier 
Ingelezen afschriften kunnen nu ook verwijderd worden via de knop [Historie] zodat het afschrift opnieuw ingelezen kan worden.

Afschrift verwijderen inclusief boekingen
In het programma Bankieren – Afschriften inlezen werd bij het verwijderen van een afschrift voorheen alleen het afschrift en het bestand in het digitaal dossier verwijderd. De boekingen en onverwerkte afschriften moesten daarna nog handmatig verwijderd worden. In de laatste update is het verwijderen van afschriften geoptimaliseerd, want nu wordt bij het verwijderen van een afschriftbestand ook alle bijbehorende boekingen en onverwerkte afschriftregels verwijdert.

Waarschuwing bij Betaling uitschrijven i.c.m. fiatteren inkoopboeking
Wanneer in de administratie staat ingesteld dat inkoopboekingen gefiatteerd moeten worden. En waren er afgekeurde inkoopboekingen, dan werden desbetreffende facturen niet getoond bij Bankieren – Betalingen uitschrijven.

Als verbetering wordt nu een melding getoond bij Bankieren – Betalingen uitschrijven van nog te fiatteren inkoopboekingen. Wil je als gebruiker zien welke posten nog gefiatteerd moet worden, kun je op de melding klikken en word je direct doorverwezen naar het programma Inkoopboekingen fiatteren, waar de gewenste acties kunnen worden uitgevoerd.

Jaaraansluiting / Bankieren saldo verschil

Automatisch jaaraansluiting bij ophalen periode totalen
Binnen het programma Bankieren -Afschriften inlezen wordt een melding gemaakt wanneer het saldo op de grootboekrekening van de bank afwijkt t.o.v. saldo van de ingelezen afschriften.

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de jaaraansluiting voor 2023 nog niet is uitgevoerd.
Online-gebruikers kunnen dit verschil oplossen door handmatig de Jaaraansluiting uit te voeren via menu Financieel, Jaaraansluiting. Indien klanten veel administraties hebben is dit niet ideaal.

Als verbetering hebben wij doorgevoerd dat de jaaraansluiting automatisch wordt uitgevoerd, wanneer het banksaldo van de rekening wordt opgehaald. Dit is een veel gebruiksvriendelijkere oplossing.

BTW / ICP

Formuliergroep Geen 
In Tabel/stamgegevens btw is het nu mogelijk om de formuliergroep “Geen” te koppelen aan een btw-code.

LetOp! De btw code met formuliergroep “Geen” wordt niet meegenomen in de btw aangifte.
Reden hiervoor is dat je nu boekingen kan verwerken, waarop de margeregeling van toepassing is inclusief de te verwachten btw druk. Wat daadwerkelijk aan Btw moet worden meegenomen in de btw-aangifte zal afhangen van de toegepaste Margeregeling.

ICP aangifte 
Bij de ICP aangifte worden nu standaard de regels met Leveringen en Diensten getoond, dat was voorheen een selectie.

E-mail adres  

Controle geldigheid e-mail adres   
Controle op invoer van een geldig e-mailadres bij het gebruik van vreemde tekens, zoals een “+” teken is verscherpt.

Factuur2KING 3.0 

Verwerking inkoopfacturen met verschillende btw percentages
De verwerking van inkoopfacturen met verschillende btw percentages Hoog, Laag en/of Geen is verbeterd. In uitzonderlijke situaties werd de uitsplitsing naar verschillende boekingen in combinatie met een btw-code niet juist gemaakt.

Omschrijving factuur / boekingsregel 
Bij het verwerken van inkoopfacturen werd het veld Factuuromschrijving niet getoond. Nu kan bij het verwerken van inkoopfacturen de Factuuromschrijving en/of omschrijving bij de boekingsregel succesvol worden meegegeven.

Methode controle op geldigheid Nederlandse IBAN nummers aangepast
In plaats van de vervallen methode ‘elfproef’ voor controle op geldigheid van Nederlandse IBAN nummers, wordt er binnen Factuur2KING nu gebruik gemaakt van de methode ‘IsValidNLIBAN’.

Consultancy knop in Factuur2KING is verwijderd
Reden van verwijderen is dat de correcties van klanten op de herkenning van facturen nu automatisch worden doorgestuurd naar een herkenningsengine. Dit is een automatisch feedback systeem, waardoor de knop ‘Consultancy’ feitelijk overbodig is geworden.

In het consultancy dialoog hebben wij het afgelopen jaar de melding getoond dat deze knop (functionaliteit) zal vervallen.

Gebruikersbeheer (Licentie overzicht) 

Menu-, administratierechten toepassen van 
Bij het instellen van de gebruikersrechten van een Online gebruiker kunnen menu- en administratierechten overgenomen worden van een zogenaamde Profielgebruiker. Bij de selectie van de gewenste Profielgebruiker wordt nu eerst de gebruikersnaam getoond, gevolgd door de naam van de profielgebruiker. Voorheen werd alleen de naam getoond.

Veld naam lengte vergroot naar 40 posities 
Bij het aanmaken van een Extra medewerker (gebruiker) is de lengte van het veld Naam vergroot van 20 naar 40 posities

Bij aanmaak nieuwe gebruiker controle op administratietoegang verscherpt 
Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker kan de gebruiker alleen toegang worden gegeven tot een ‘werk’ administratie. Wordt er toch een administratienummer van een profieladministratie gekozen, dan zal de volgende melding worden getoond “Een profiel administratie kunt u niet koppelen aan een gebruiker”

Verbetering bij het aanmaken van nieuwe gebruikers en bundelafhankelijkheden
Dit houdt in dat bij het aanmaken van een gebruiker alleen een toegestane combi van bundel met daarbij horende add-ons kan worden gekozen. Indien de gekozen combinatie niet mogelijk is, zal hiervan een melding worden getoond.

Controle op geldige gebruikersnaam 
Bij het aanmaken van gebruikers is de controle op ongeldige tekens in de gebruikersnaam verbeterd. Gebruik je ongeldige tekens bij het aanmaken van een gebruiker, dan zal het systeem hier melding van maken en kan de gebruiker niet worden aangemaakt.

Administratiebeheer (Licentie overzicht)

Aanmaken Profieladministratie
Bij het aanmaken van een nieuwe administratie o.b.v. een kopie administratie kun je opgeven dat de nieuwe administratie als een Profieladministratie moet worden aangemaakt.
De check box [Alleen grootboekschema overnemen] wordt hierbij wel weergegeven, maar is niet beschikbaar in Stap1.
Bij stap 2 komt terecht de melding “Profieladministratie is kosteloos”
Bij Stap 3 Geef je je handtekening voor akkoord, zodat de nieuwe Profieladministratie wordt aangemaakt.

Aanmaken abonnee administratie
Vanuit administratiebeheer kun je een nieuwe administratie aanmaken o.b.v. een bestaande profieladministratie.

Bij het aanmaken van de nieuwe administratie staat de checkbox [Abonnee van profieladministratie] standaard AAN.
Voordeel hiervan is dat de nieuw aan te maken administratie staat gekoppeld aan de profieladministratie en dat alle stamgegevens vanuit de Profieladministratie worden overgenomen. Mochten er in de toekomst wijzigingen in de stamgegevens van de Profieladministratie worden gemaakt, dan worden deze wijzigingen ook automatisch doorgevoerd in de gekoppelde abonnee administratie(s).

Opzeggen / ontkoppelen abonnee administratie
Blijkt achteraf wegens redenen, dat de stamgegevens van de Profieladministratie niet meer representatief zijn voor de abonnee administratie, dan kan de abonnee administratie ontkoppeld worden. Ga hiervoor naar menu Beheer, Administratiebeheer. Zoek de gewenste administratie op en klik op Details. Met de knop [Abonnement opzeggen] kun je het abonnement op de Profieladministratie opzeggen.

Controle aangescherpt op het gebruik van cijfers bij veld “Administratienummer”
Bij het aanmaken van een nieuwe administratie kunnen nu bij het veld “Administratienummer” alleen cijfers worden ingevoerd tot een maximum van 6 cijfers.

KING Apps 

Loket.nl / Controle op dagboek
De controle op de aanwezigheid van een dagboek Lonen bij de instellingen in Loket.nl is aangescherpt(verplicht), zodat loonjournaalposten correct verwerkt worden in KING Finance.

Periode afsluiten 
Controle bij periode afsluiten is geoptimaliseerd
Het afsluiten van een periode voor een administratie was normaliter alleen mogelijk als alle gebruikers zijn uitgelogd. Tegenwoordig worden administraties 24/7 bijgewerkt en dus in gebruik, waardoor een geavanceerde controle wenselijk is.

Daarom wordt bij het afsluiten van een periode nu eerst gecontroleerd of er de afgelopen 8 uur een mutatie is geweest in of voor de af te sluiten periode. Zijn er geen mutaties in voorgenoemde periode en zijn er wel gebruikers ingelogd op de administratie, kan de periode nu wel afgesloten worden.

Rapporten – Jaaraansluiting 

Bij het afdrukken van Rapporten in KING Finance automatisch de Jaaraansluiting uitvoeren, indien de Jaaraansluiting nog niet is uitgevoerd.
Belangrijk bij bijvoorbeeld Rapport Historische mutaties grootboek zodat juiste cijfermateriaal getoond wordt.

Rapporten debiteuren en crediteuren saldi
Bij het afdrukken van de rapporten debiteuren en crediteuren saldi is de controle op geschoonde boekjaren verbeterd, zodat juiste cijfermateriaal wordt getoond.

Systeeminstellingen – Externe verbindingen
Via het menu Beheer – Systeeminstellingen kun je Externe verbindingen toestaan.
Werk je met een load balancer dan kun je nu ook jouw interne IP-adres van de load balancer instellen bij de LAN-verbindingen.
Indien niet de juiste instellingen voor de load balancer zijn ingesteld, kunnen bijvoorbeeld Portal facturen niet juist worden opgehaald en ook het inloggen op KING Finance / Spitsfactuur app niet juist verlopen.

Tabellen/stamgegevens 

Sjabloon Crediteur
Bij de Tabel/stamgegevens Crediteur is de optie Sjabloon toegevoegd.
Het voordeel van een Sjabloon Crediteur is dat bij het aanmaken van nieuwe crediteuren de standaardwaarden van de Sjabloon crediteur worden overgenomen, uitgezonderd de velden: nummer, zoeksleutel, sjabloon en blokkeren. Dit scheelt veel tijd en werk bij het aanmaken van nieuwe crediteuren.

Sjabloon Debiteur
Bij de Tabel/stamgegevens Debiteur is de optie Sjabloon toegevoegd.
Het voordeel van een Sjabloon debiteur is dat bij het aanmaken van nieuwe debiteuren de standaardwaarden van de Sjabloon debiteur worden overgenomen, uitgezonderd de velden: nummer, zoeksleutel, sjabloon en blokkeren. Dit scheelt veel tijd en werk bij het aanmaken van nieuwe debiteuren.

Veld opmerking tonen in de tabellen / stamgegevens Btw en Betalingsconditie
Bij de Tabel/stamgegevens Betalingsconditie en Btw is het veld opmerking beschikbaar gemaakt, zodat de opmerking zichtbaar is voor de klant.

Grootboek instelling Blokkeren voor BTW-boekingen
Bij sommige grootboekrekeningen is het niet toegestaan om met btw te boeken. Je kunt dit nu per grootboekrekening instellen via de tabel/stamgegevens Grootboek, zodat er geen boekingen in combinatie met een btw-code kunnen worden gemaakt.

Rekening-courant

Rekening-courant boeken bij het verwerken van ingelezen afschriftregels
Bij het verwerken van ingelezen afschriften kan nu ook direct een rekening-courant boeking worden gemaakt naar een gelieerde administratie. Na het invoeren van de rekening-courant grootboekrekening, wordt een dialoog getoond waar je je rekening-courant boeking voor beide administraties kunt opgeven, zodat de rekening-courant boekingen direct en juist in de administraties worden verwerkt.

Spitsfactuur

Spitsfactuur met artikelen (vanaf bundel KING Finance Plus)
Bij het werken met artikelen in combinatie met lange omschrijvingen (meer dan 40 karakters) worden deze nu volledig weergegeven op de (concept) spitsfactuur.

Spitsfactuur met bijlage
Toevoegen van een bijlage bij de Spitsfactuur is nu mogelijk in alle KING Finance bundels en KING Together.

Instellingen: velden KvK en KvK plaats
Bij de Spitsfactuur instellingen, stamgegevens is het verplicht om het KvK-nummer van jouw onderneming vast te leggen. De verplichting om ook de KvK plaats in te vullen hebben wij optioneel gemaakt. KING Finance zal wel een melding tonen dat KVK plaats niet is ingevuld.

Tabellen / Stamgegevens

In de Tabel/stamgegevens Artikel, totaaloverzicht van alle artikelen kunnen nu ook de kolommen Interne- en Externe opmerking in beeld worden gezet.

Vernummeren  

Controle op bestaande ranges onder- bovengrenzen verbeterd
Bij het vernummeren van bijvoorbeeld debiteuren is de controle op overschrijding van bestaande ranges onder- en bovengrenzen van o.a. debiteuren en crediteuren verbeterd.

Werkkostenregeling  

Werkkostenregeling
Verbetering doorgevoerd op de toepassing van de werkkostenregeling vanaf 2022

Werking werkkostenregeling:
Het bedrag dat je onbelast mag besteden is de zogenaamde vrije ruimte, welke jaarlijks wordt bepaald door de belastingdienst.
In 2022 is de vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 1,7%. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2022 1,18%. Komt het bedrag dat je onbelast besteedt, boven de grens van de vrije ruimte, dan moet over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen.
Met de werkkostenregeling van KING Finance bereken je eenvoudig en direct de vrije ruimte.

Related Articles