Release notes KING Finance 4.7.7

Versie 4.7.7

Algemeen

Beste relatie, beschik je over de downloadgegevens en licentiegegevens versie 4.7.6 dan kun je de versie 4.7.7 downloaden en je huidige versie updaten.

Activaregister (iMUIS)

Bij het aanmaken een aanschaf-/investeringsrekening nu een extra mogelijkheid tot het aanmaken van voor het activa type grond [grond zonder afschrijving]. Omdat er bij dit activum er geen afschrijvingen gedaan worden, vervalt ook de verplichting voor het instellen van een Activa termijn.

BTW detaillering  (iMUIS)

Verbetering bij het tonen van de Btw detaillering nadat er wijzigingen zijn gemaakt in een administratie met een gebroken boekjaar.

Systeembeheer extra optie (iMUIS)

In Systeembeheer is een extra optie “Backup verplicht voordat administratie wordt verwijderd” toegevoegd. (iMUIS)

Indien de optie “Backup verplicht voordat administratie wordt verwijderd” aan staat is het niet mogelijk om een administratie te verwijderen als er na de laatste wijziging in de administratie nog geen backup is gemaakt.

Bij de poging om de administratie te verwijderen wordt de administratie gemarkeerd als verwijderd, maar blijft nog wel staan. In Systeembeheer is bij de administratie aan het veld “Geblokkeerd” te zien dat de administratie is gemarkeerd voor verwijderen. Bij het maken van de backup van deze administratie via iMUIS wordt deze administratie dan automatisch verwijderd.

­XML auditfile uitschrijven (iMUIS)

Verbetering bij het uitschrijven van een XML auditfile bij zeer grote administraties met veel data.

Related Articles