Release notes KING Finance 4.7.5

Versie 4.7.5

Algemeen

Beste relatie, beschik je over de downloadgegevens en licentiegegevens versie 4.7.4 dan kun je de versie 4.7.5 downloaden en je huidige versie updaten.

Administratiebeheer – activeren 1e administratie

Klanten die werken met een KING Finance bundel Lite of hoger is de 1e administratie gratis. Voordat een administratie gebruikt kan worden dient de administratie door de betaling plichtige te worden geactiveerd. In veel gevallen is klant de betaling plichtige die de activering verzorgt, waarna succesvol samengewerkt kan worden met de accountant.

Daar de 1e klant administratie gratis in het abonnement van KING Finance is opgenomen, hebben wij als verbetering doorgevoerd dat ook de accountant de 1e administratie kan activeren.

Administratiebeheer – melding verbeterd

Wanneer de accountant een externe administratie activeert vanuit het programma Administratiebeheer, ontvangt de betaling plichtige klant een bevestigingslink voor akkoord.

Annuleert de accountant echter de aanvraag. En klikt de klant vervolgens op de ontvangen bevestigingslink dan volgt de verbeterde melding “De bevestigingslink is geannuleerd”.

Bankafschriften inlezen – PayPal bestand

Door een wijziging in PayPal bestanden (header) werd bij het inlezen het bestand niet meer automatisch herkend als een Paypal bestand, waardoor het bestand ook niet kon worden ingelezen. Na deze update worden de bestanden succesvol herkend als zijnde Paypal bestanden en kunnen succesvol worden ingelezen.

Btw – Fiscale eenheid jaarsuppletie

Bij het aanmaken van een 2e of volgende Jaarsuppletie van een Fiscale eenheid is weergave verbeterd voor de periode totalen van alle administraties.

Factuur2KING 3.0 performance

Verwerken van facturen vanuit KING Finance naar KING ERP is versneld. Waarbij ook het verwerkingsproces zelf is verbeterd. Voorheen moest de factuur zowel verwerkt en door geboekt zijn in de financiële administratie, voordat je de volgende factuur kon afhandelen. Nu kun je facturen achterelkaar verwerken.

Factuur2KING 3.0

De check op vreemde karakters in factuurnummers is verbeterd. Door deze verbetering kunnen facturen met factuurnummers die het symbool ‘/’ bevatte succesvol verstuurd worden via eVerbinding (eConnect).

Kredietrapportage

Vanuit iMUIS was wegens technische redenen het niet mogelijk de kredietrapportage 2022 bij een ‘Vennootschap onder Firma’ aan te maken. Dit is verholpen en de kredietrapportage kan nu correct worden aangemaakt.

RGS, Profieladministratie 

Bij het updaten van de RGS versie 2.0 naar 3.3 in de profieladministratie worden alle 2.0 codes verwijderd uit de referentie grootboekrekening tabel. Voordeel hiervan is dat er geen mix van verschillende RGS versies in de tabel staan. De aanpassingen in de profieladministratie worden via RGS profielberichten verwerkt in abonnee administraties.

Spitsfactuur  

Bij het gebruik van lay-out nummer 2 van de Spitsfactuur is de weergave op de vervolgpagina’s verbeterd, zodat de factuurgegevens en logo juist worden weergegeven bij een aangepaste bovengrens instelling.

Related Articles