Release notes 4.7.2f – KING Finance / iMUIS Online

Versie 4.7.2f

Algemeen
Bij het versturen e-mail berichten vanuit KING Finance/ iMUIS worden de bijlagen nu in administratie-afhankelijke mappen opgeslagen in plaats van in de hoofdmap bijlagen.

Artikel zoekfilter
Het gebruik van het Artikel zoekfilter in de verschillende KING Finance/ iMUIS programma’s is verbeterd.

Factuur2KING 3.0 – Consultancy knop vervallen
Afgelopen jaar hebben we bij de consultancy knop kenbaar gemaakt dat deze zou komen te vervallen. De ontvangen meldingen via de consultancy knop hebben bijgedragen aan de algemene verbetering van de herkenning van facturen. Hiervoor onze dank.
– De optie ‘Consultancy’ is nu vervallen.

We maken nu gebruik van een mechanisme dat de, door gebruikers gemaakte, correcties automatisch doorgeeft aan de herkenningsengine ter verbetering van toekomstige herkenning.
Dit is een automatisch feedback systeem, waardoor de knop ‘Consultancy’ overbodig is geworden.

Related Articles