Release notes 4.7.2d – KING Finance / iMUIS Online

Versie 4.7.2d

Accountancy dashboard

Verbetering op ‘refresh weergave’ legenda Btw status.

Bankieren

  • Diverse technische verbeteringen in het proces van inlezen bij het gebruik van bankkoppelingen.
  • Rabobankkoppeling: oplossing voor het te snel verlopen van toestemming voor Rabo bankrekeningen.

Boekingsprogramma

Binnen het boekingsprogramma heb je de mogelijkheid om te zoeken naar boekingen op basis van door jou opgegeven selectiecriteria. Op bepaalde typen brede beeldschermen werd het zoekresultaat inclusief scrolbalken niet altijd volledig getoond. Dit is nu verholpen.

Btw

  • Btw-nummer verificatie via website VIES link gewijzigd.
  • Btw-nummer verificatie direct vanuit tabel crediteuren is verbeterd.
  • Btw-nummer verificatie op Buitenlandse (binnen EU) Btw nummers is verbeterd.

*VIES (Systeem voor uitwisseling van btw-informatie) is een zoekmachine van de Europese Commissie.

Digitaal dossier

In bepaalde situatie kon bij het verwerken van inkoopfactuur in digitaal dossier een foutmelding (DBNull) optreden. Dit is in deze versie verholpen.

Factuur2KING3.0

Performanceverbetering bij het samenvoegen/splitsen van facturen.

Fiatteren inkoopboekingen

Verbetering op de refresh van weergave in het Dashboard ‘Fiatteren inkoopboekingen’, na wijzigingen bij ’te fiatteren inkoopboekingen’ in combinatie met kostenplaats.

Tabellen/stamgegevens

In Tabel ‘Basisgegevens algemeen’, is de waarde van het EORI nummer vergroot van 11 naar 12 posities, daar eenmanszaken per 30 september een nieuw EORI nummer moeten gaan gebruiken.

Rekening-courant (r/c)

Verbetering doorgevoerd voor het afletteren van facturen met een alfanumeriek factuurnummer via rekening-courant.

Spitsfactuur

Toevoegen van een verkooporderbijlage bij de Spitsfactuur is nu mogelijk in alle KING Finance bundels.

Transitorische boekingen
Verbetering in het proces bij het maken van wijzigingen op reeds verdeelde transitorische boekingen.

XML auditfile

Uitschrijven van een XML-auditfile is nu beschikbaar in alle KING Finance bundels.

Related Articles