Release notes 4.7.2.a en 4.7.2.b. KING Finance / iMUIS Online

Versie 4.7.2.a en 4.7.2.b

Performance

  • Performance verbeteringen doorgevoerd in het proces ‘Verwerken profielberichten’.

Bankieren: Rabobank Boekhoudkoppeling 

Overstappen naar de nieuwe Rabo Boekhoudkoppeling is mogelijk vanuit het programma ‘Bankieren, Afschriften inlezen’.

  • Mocht je jouw bankkoppeling nog niet vernieuwd hebben naar de nieuwe Rabo Boekhoudkoppeling, dan  adviseren wij je om deze met spoed over te zetten.
  • De Rabobank heeft aangekondigd dat de ‘oude’ bankkoppelingen stapsgewijs worden gedeactiveerd vanaf 10 augustus a.s. Dit betreft Rabobank bankrekeningen met een nog niet vernieuwde Boekhoudkoppeling.

Meer informatie omtrent de Rabobank Boekhoudkoppeling kun je vinden op onze Support website: https://support.kingsoftware.nl/king-algemeen/rabobank/  

Related Articles