Release notes 4.6.8 – iMUIS Online

Versie 4.6.8

Vernieuwd inlogscherm
De nieuwe look en feel van iMUIS Online: een fris inlogscherm.
Deze nieuwe stijl zal de komende tijd doorgevoerd worden in de rest van de software.
inlogscherm iMUIS Online

Verbeteringen tabellen

 • Bij openstaande posten kun je in de debiteuren- en crediteuren-tabel klikken op het saldo in de kolom ‘Saldo’. Een overzicht volgt van de betreffende openstaande posten.
  Zie bijv. onder Financieel – debiteuren – stamtabellen – debiteur.
 • Meer velden kunnen worden getoond binnen de stamtabellen. Afhankelijk van de rechten kunnen de kolommen ‘medewerker functie’ en ‘medewerker afdeling’ wordengetoond.
  Zie bijv. onder Financieel – Crediteuren – Tabellen – Medewerker.

Transitorische boekingen
Er volgt een melding voor niet verwerkte transitorische boekingen, bij het openen van het boekingsprogramma.
Het verwijderen of aanpassen van niet verwerkte transitorische boekingen vanuit het boekingsprogramma is niet meer mogelijk. Dit is alleen uit te voeren vanuit de verdeling transitorische posten.

Contractregelboekingen
Contractregel boekingen kunnen worden verwijderd.
Kijk hiervoor bij: Verkoop – Verkoop contracten.

RGS brugstaat
Het is nu mogelijk de RGS Brugstaat op te vragen via CloudSwitch (API). Dit maakt het voor fiscale software mogelijk om cijfers op een gestructureerde wijze uit de administratie te onttrekken.

Spitsfactuur – onverwerkte facturen
Verbeterde verwerking van onverwerkte facturen binnen Spitsfactuur.
Als er facturen aanwezig zijn die niet correct verwerkt zijn, staan deze vermeld in een apart tabblad. Klik hiervoor op de knop ‘Onverwerkte facturen’.
NB. Deze knop is alleen aanwezig als er niet correct verwerkte facturen aanwezig zijn.

Binnen het tabblad ‘Onverwerkte facturen’ kun je na aanpassing van de factuur meteen opnieuw factureren via de knop ‘Opnieuw factureren’. Dit geldt alleen voor de facturen die je zelf hebt aangemaakt.

Fiatteren inkoopboekingen
Deze nieuwe functionaliteit is gekoppeld aan de module ‘Bankieren’ in iMUIS Online. Je gebruikt dit voornamelijk voor in combinatie met ‘UBL Cloud Inkoopfacturen’.
NB. De functionaliteit kan ook los van ‘UBL Cloud Inkoopfacturen’ gebruikt worden, bijvoorbeeld via het Boekingsprogramma. Inkoopboekingen dienen wel eerst gefiatteerd te worden in het programma ‘Betalingen uitschrijven’.

Fiatteren inkoopboekingen dashboard
In dit programma zie je een totaaloverzicht van wat er nog gefiatteerd moet worden voor alle administraties waar de gebruiker rechten toe heeft.
Ook kun je deze informatie inzien van de andere medewerkers (afhankelijk van je rechten).

Cloudswitch (API)
– RGS tabellen en medewerker zijn benaderbaar
– Mogelijkheid om een afbeelding in te lezen met een directe verwijzing
– Tabel herkenningsodes kunnen aanmaken, aanpassen en verwijderen

Spitsfactuur
Bij het aanmaken van een nieuwe factuur in spitsfactuur vindt er een extra controle plaats op basis van de ingegeven btw-code. Je wordt actief gewezen op afwijkende btw-codes.

Diverse aanpassingen:

 • QR betaalcode:
  Het opnemen van een QR betaalcode op de factuur wordt niet meer ondersteund omdat deze niet door alle banken-apps gebruikt kan worden. Het laten betalen van de facturen via een QR-code werkt dan niet optimaal. Wil je klanten op een makkelijk manier laten betalen via bijvoorbeeld iDEAL? Kijk dan hier naar de mogelijkheden: https://www.muissupport.nl/knowledge-base/laat-je-klanten-online-betalen-met-o-a-ideal-2/
 • Company Info:
  Vanaf 1 april 2021 zal de module ‘Company info’ niet meer actief zijn.
 • Herkenning UBL Cloud inkoopfacturen:
  We zijn bezig om de herkenning van de inkoopfacturen te optimaliseren. In de toekomst zal de UBL trainer dan ook niet meer nodig zijn.
 • EORI-nummer
  Het veld EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) kan worden vastgelegd bij de ‘basisgegevens algemeen’ van je administratie. Het kan tevens worden afgedrukt op de orderbevestiging-, verzendbon- en factuur-layout.
 • Externe ordernummers
  Bij het gebruiken van externe ordernummers, bijvoorbeeld vanuit een webshop of werkbonapp, kan dit veld ook worden afgedrukt op de Offerte, Orderbevestiging, Verzendbon, Proformafactuur of verkoopfactuur.

Related Articles