Release notes 4.6.7 – iMUIS Online

Versie 4.6.7

Afdrukken openstaande posten
Zie: Financieel – debiteuren – rapporten – openstaande posten- openstaande posten debiteuren
Je kunt bij dit rapport van de openstaande posten een jaarselectie opgeven, als het veld ‘Openstaand’ op ‘Alle posten’ staat.

Extra filteroptie digitaal dossier
Zie: Financieel – Digitaal dossier – Toon volledig dossier
Je kunt hier nu een verdere verfijning opgeven op een tegenrekening.

E-mailondertekening
Onderteken de e-mails die je opmaakt om de offertes, orderbevestigingen, proforma-, kopie- en/of facturen te versturen, met de naam van de verkoper of inkoper.

Contractregelboekingen
Zie: Verkoop – Verkoop contracten
Contractregel boekingen kunnen zien door middel van scherm contractregelboekingen.

Administratie met Nmbrs journaalposten
Zie: Financieel – Inlezen – Lonen – ‘Loket.nl / Nmbrs – loonjournaalposten inlezen’
Je kunt de Nmbrs-journaalposten boeken op de juiste datum (per 4 weken) in een administratie. Per administratie kun je aangeven of Nmbers 1, 4, 12 of 13 periodes kent.

Diverse verbeteringen

  • Verbeteringen werking KOR.
  • Verbeteringen bij het fiatteren UBL Cloud facturen.
  • Performance verbetering Verkooporders invoeren.
  • Diverse verbeteringen in de werking van de Transitorische journaalposten
  • Verbeteringen voor jaarsuppletie 2019

Related Articles