Release notes 4.6.4 – iMUIS Online

Versie 4.6.4

Export naar Kluwer Avanzer

De mogelijkheid om een export te maken vanuit iMUIS Online naar Kluwer Avanzer is toegevoegd aan iMUIS Online. Via deze optie is het mogelijk om de benodigde gegevens voor je fiscale aangifte vanuit iMUIS Online te exporteren.

UBL Trainer

Er zijn weer diverse verbeteringen doorgevoerd in de UBL Trainer. Je kunt nu direct zien welke velden wel herkend worden. Zie hier voor meer informatie over de UBL Trainer.

Handmatig bedragen aanvullen jaarsuppletie

In de btw-aangifte is het bij de jaarsuppletie nu mogelijk om handmatig bedragen aan te vullen.

Performance verbeteringen

In iMUIS Online zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen.

Related Articles