Release notes 4.6.2 – iMUIS Online

Versie 4.6.2

Zoekdialoog verkooporders

Bij het invoeren van verkooporders en offertes, is de mogelijkheid toegevoegd om na invoer van debiteur/relatienummer een zoekdialoog te tonen met de nog openstaande orders van de debiteur/relatie.

Zoeken in boekingsregels

Zoeken in boekingsregels kan nu eenvoudig met één invoerveld of uitgebreid (meerdere selecties mogelijk met keuze tussen verschillende velden). Je kunt door alle dagboeken, periodes, jaren, omschrijvingen e.d. zoeken. Bijvoorbeeld wanneer je zoekt op “motor”, dan toont iMUIS Online je alle resultaten.

Rapporten historische mutaties

Er is een beginbalans toegevoegd bij rapporten historische mutaties grootboek/kostenplaats/kostendrager.

Datum opgave bij afboeken openstaande facturen

Je hebt vanaf nu de mogelijkheid om een datum op te geven bij het afboeken van openstaande facturen.

Rapport Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Financieel – Grootboek – Rapporten – Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging (NOW).

Ter ondersteuning voor het berekenen van de NOW-subsidie heeft MUIS Software het NOW-rapport ontwikkelt.

Vanuit de basisinstellingen van je administratie worden automatisch de grootboekranges van het NOW-rapport gevuld waarop je omzet, kosten en inkopen worden geboekt. Je hoeft zelf alleen nog de grootboekranges te vullen waar je de lonen op boekt. Als je de overige grootboekranges zelf wilt bepalen dan kun je deze natuurlijk ook gewoon aanpassen. De laatst gemaakte aanpassingen worden automatisch onthouden in het overzicht. Daarnaast vul je het percentage van je verwachte omzetderving in. Deze tool helpt je bij een berekening voor de verwachte omzetderving.

Voor de periodes in 2020 die nog niet of gedeeltelijk gerealiseerd zijn prognosticeert het systeem automatisch je omzet, kosten en kostprijs voor de rest van de aankomende periodes op basis van je cijfers uit 2019 en het percentage van de verwachte omzetderving. Dit doet het rapport standaard voor de aankomende 3 maanden of het eerstvolgende kwartaal en kan indien nodig verlengd worden. 

Voorbeeld situatie 
Dus stel dat je verwacht 40% omzetderving dan worden je kosten en je inkoop ook op 40% minder ingeschat. De omzet wordt bepaald op basis van dezelfde periode vorig jaar en wordt in dit voorbeeld dus ook verminderd met 40%.  De geboekte lonen uit januari 2020 worden aangehouden voor de aankomende periodes. Vervolgens wordt er op basis van het verwachte percentage omzetderving ook het percentage van de verwachte vergoeding voor de loonkosten uitgerekend. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal 90%. Het NOW-rapport rekent hiermee dus uit wat de verwachte NOW-subsidie wordt en laat zien wat het verwachte resultaat met én zonder de NOW-subsidie is. Hiermee heb je dus gelijk een handig inzicht in beide scenario’s.  

NOW-rapport in combinatie met IMUIS Online Budgetten  
Voor klanten welke werken met Budgetten kan het NOW-rapport ook nog op een andere manier gebruikt worden. Naast de mogelijkheid hierboven hebben klanten met de module Budgetten de mogelijkheid om op basis van een budget/prognose de komende periode te voorspellen. In de administratie kun je aan de hand van gerealiseerd cijfers eventueel verhoogt of verlaagt met een percentage een budget samenstellen voor de omzet, kosten en inkoop. Eventueel kan dit ook handmatig per grootboek bepaald of gewijzigd worden. Het NOW-Rapport laat nu aan de hand van het budget en de berekende NOW-subsidie het resultaat zonder én met subsidie zien voor de komende periodes. 

Het NOW-rapport is niet alleen handig om te helpen bij de aanvraag van de NOW-subsidie dit rapport is ook handig om achteraf terug te kijken naar jouw financiële situatie. Zodra de periodes, waarvoor de aanvraag is ingediend, gerealiseerd zijn is het heel makkelijk om de werkelijke cijfers naast het toen opgestelde NOW-rapport te leggen

Nieuwe administraties aanmaken op basis van andere administraties

Een nieuwe administratie kun je vanaf nu aanmaken op basis van een andere administratie waarbij het rekeningschema wordt overgenomen.

CRM powered by VitoSoft

De nieuwe module CRM powered by VitoSoft is de oplossing voor een overzichtelijk relatiebeheer. De module is volledig geïntegreerd in jouw iMUIS Online administratie en helpt je grip te houden op je klantcommunicatie en salesfunnel.

Met deze module kun je:

  • De historie per klant altijd bekijken;
  • Eenvoudig klantgegevens monitoren;
  • Taken overzichtelijk bijhouden en sturen op klanttevredenheid;
  • Leads en prospects goed in kaart brengen voor een optimale conversie;
  • Efficiënt werken en grip houden op je salesfunnel.

De module is in de varianten standaard en uitgebreid verkrijgbaar. Om gebruik te maken van het iMUIS Online CRM powered by VitoSoft heb je de module Verkoop nodig.

UBL Trainer

De velden ‘opmerking’ en ‘omschrijving’ op een factuur worden nu herkend door de UBL Trainer.

Performance verbeteringen

In iMUIS Online zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen.

Related Articles