Release notes 4.5.9 – iMUIS Online

Wordt verwacht: versie 4.5.9

Accountancy dashboard:

 1. Afgeronde administraties verbergen
  Er kan nu een selectie opgegeven worden waarmee alle administraties met volledig afgeronde BTW aangiftes en/of ICP Opgaves kunnen worden verborgen.
 2. Verbeterde filtering
  De geselecteerde filters in het Accountancy dashboard blijven bewaard. De laatst gebruikte filter(s) worden automatisch toegepast bij terugkeer naar het Accountancy dashboard.
 3. Accountancy dashboard: zoekfunctie verbeterd
  Tijdens het laden van het Accountancy dashboard kan direct van de zoekfunctie gebruik gemaakt worden. Je kunt dus direct beginnen met zoeken, ook als de lijst met administraties nog ingeladen wordt.
 4. Accountancy dashboard: datum “klant af”
  In het Accountancy dashboard kan nu per administratie in de detail informatie op het tabblad ‘Algemeen’ de datum ‘Klant af’ worden opgeslagen.

Bankieren: gekoppelde diensten inzichtelijk

In de stamtabel Bankrekening wordt getoond of er een bankkoppeling met de bankrekening is en zo ja, welk onderdelen van de koppeling geactiveerd zijn.

Spitsfactuur:

 1. Btw-grondslagen afdrukken
  Via de instellingen van Spitsfactuur heb je nu ook de mogelijkheid om de btw-grondslagen op facturen af te drukken.
 2. Factuurontwerp bovenmarge
  In de instellingen voor “Factuurontwerp” kan de bovenmarge tot minimaal 85 mm. worden ingesteld.
 3. Spitsfactuur: aan-/uitzetten
  In de basisinrichting van de administratie kun je aangeven of gebruik wordt gemaakt van de gratis module Spitsfactuur. Indien hier ‘nee’ wordt aangevinkt, wordt Spitsfactuur in het menu verborgen.

Drag & drop uploaden mogelijk in Digitaal Dossier

In het Digitaal Dossier kunnen pdf bestanden nu ook via ‘drag & drop’ geüpload worden. Zo sleep je eenvoudig één of meerdere documenten tegelijk in het upload scherm, om deze direct te uploaden.

Rapport Kasstroomoverzicht

Het Kasstroomoverzicht is toegevoegd aan iMUIS Online – de tabel Verslaglegging is uitgebreid met de kasstroom velden.

Geblokkeerde administraties worden verborgen

Alleen administraties die je kunt openen worden getoond. Geblokkeerde administraties zijn standaard verborgen, maar kunnen getoond worden door te klikken op de instellingen knop (het tandwiel icoon) rechtsonder. Het volgende dialoogscherm wordt geopend:

Jaaraansluiting uitvoeren na afsluiten boekjaar

Bij het definitief afsluiten van een boekjaar wordt de jaaraansluiting indien nodig (opnieuw) uitgevoerd.

Top 10 opvragen in Managementinformatie

Vanaf versie 4.5.9 en hoger is het bepalen van de top 10 debiteuren en crediteuren in het tabblad Managementinformatie versneld. Dit is met name merkbaar in administraties met een grote hoeveelheid boekingen.

Voorkeursselectie alle grootboekrekeningen

De geselecteerde voorkeursselectie voor alle grootboekrekeningen in het Boekingsprogramma blijft bewaard. De laatst gebruikte selecties worden automatisch toegepast bij terugkeer naar het Boekingsprogramma.

Zoekdialoog openstaande posten

In de zoekdialoog van de openstaande posten wordt de laatst gebruikte instelling “Ook betaalde facturen tonen” vastgehouden.

Medewerking afscherming zichtbaar

Als een gebruiker waarop afscherming wordt toegepast inlogt ziet de gebruiker achter zijn naam ‘Medewerker afscherming actief’ staan. Klik op de gebruikersnaam geeft weer op welke tabel(len) de medewerker afscherming is toegepast.

Betaler voor credits aanpassen

Als accountant kan via Beheer > Mijn gegevens > Portal Credits een gebruiker van een administratie ontkoppeld worden door te klikken op de administratie status ‘Actief voor gebruiker x’. In het dialoogvenster dat verschijnt kan de huidige koppeling verwijderd worden:

Vervolgens kan de administratie gekoppeld worden aan de actieve gebruiker en diens credits. Om dit te kunnen doen moet de Portal Credits instelling voor het gebruik van credits staan op “Elke gebruiker (uzelf / uw klant) stelt in voor welke administraties hij/zij betaalt.”

Performance verbeteringen

In iMUIS Online zijn algemene performance verbeteringen doorgevoerd die de laadtijd en gebruiksvriendelijkheid ten goede komen.

Related Articles