Release notes 4.5.8 – iMUIS Online

Versie 4.5.8

MUIS Live App

   1. In de MUIS Live App > Financieel worden op het liquiditeitsoverzicht alleen de bankrekeningen met een saldo getoond.
   2. Voorheen werd direct automatisch ingelogd als gebruik gemaakt wordt van vingerafdruk of gezichtsherkenning als authenticatiemethode. Om te voorkomen dat er direct na uitloggen weer wordt ingelogd is de tussenstap “Inloggen met sensor” toegevoegd.

   3. In de MUIS Live App kun je bij het uploaden van foto’s nu gebruik maken van de fotorol op jouw device. Deze optie is beschikbaar in de modules UBL Cloud en Digitaal Dossier, voor de onderdelen: inkoop, verkoop, algemeen archiefstuk, activa-register, financieel jaardocument en onkostendeclaraties.

    live-app-fotorol

Herkenningsgraad afschriften

Voor het inlezen van bankafschriften wordt vanaf nu de herkenningsgraad bijgehouden. Deze is zichtbaar in het accountancy dashboard onder het tabblad “Automatiseringsgraad”. Zo krijg je inzicht de herkenning van je bankafschriften.

herkenningsgraad afschriften

 

Related Articles