Release notes 4.5.6 – iMUIS Online

Versie 4.5.6

Nieuw rapport: Debiteuren openstaande posten lijst op kostenplaatsen

Op dit rapport worden alle Openstaande posten per kostenplaats per debiteur afgedrukt, op volgorde van debiteurnummer. Tevens zal per debiteur het totale saldo van de Openstaande posten per kostenplaats vermeld worden en komt er aan het eind van het rapport een totaal generaal te staan.

Bankieren Rabobank: internationaal betaalformaat gewijzigd

Per 1 mei stopt de Rabobank met de ondersteuning van het huidige buitenlandse betaalformaat BTL91. In de module Bankieren is het betaalformaat voor de Rabobank nu gewijzigd naar SEPA-formaat. Hiermee kun je dus ook na 1 mei gewoon internationale Rabobank betalingen verrichten via iMUIS Online.

Ter info: Als iMUIS Online gebruiker hoef je hiervoor niks te doen; het uitschrijfformaat is automatisch bijgewerkt.

Verbergen geblokkeerde debiteuren

In de schermen debiteureninformatie en crediteureninformatie is een selectievakje (checkbox) toegevoegd voor geblokkeerde debiteuren. Hiermee kun je aanvinken of de geblokkeerde debiteuren getoond moeten worden in het overzicht.

geblokkeerde debiteuren checkbox

Automatisch btw-aangiftes eerste periode aanmaken

In iMUIS Online kun je aangeven dat er vanaf een specifieke periode begonnen kan worden met de btw-aangiftes. De btw-aangiftes van voorgaande (ontbrekende) periodes worden automatisch aangemaakt met aangiftemethode ‘Geen/externe aangifte’.

Controlesaldo bijhouden

Vanaf nu kun je ook in de dagboeksoort ‘memoriaal’ het controlesaldo bij boekingen gebruiken.

Versie 4.5.6a

Single Sign-On vanuit ctrl

Ctrl is nu beschikbaar als SSO aanbieder. Hiermee kun je automatisch inloggen op iMUIS Online vanuit ctrl. Ga naar Beheer > Mijn gegevens > Single Sign-On om de verbinding te activeren of raadpleeg de activatie instructies.

iMUIS XML bestanden inlezen in iMUIS Online

Naast het inlezen van iMUIS Excel kasboek kun je vanaf nu ook iMUIS XML bestanden met iMUIS indeling inlezen in iMUIS Online. Dit kan via de module Inlezen > iMUIS XML / Excel kasboek.

inlezen-xml-schema-imuis-naar-online

Bijlages koppelen

Voor het gebruiken van bijlagen bij offerte, orders en facturen is het niet langer noodzakelijk om de module digitaal dossier te hebben.

Related Articles