Update installatie procedure KING Finance (iMUIS Online)

IMUIS ONLINE UPDATEN OP EEN EIGEN WEBSERVER (SELF HOSTING)

Zorg ervoor dat de installatie van iMUIS succesvol is uitgevoerd en dat deze zonder
problemen gestart kan worden op de webserver.

Downloaden en deinstalleren iMUIS Online
Download de nieuwe versie van iMUIS Online. Let hierbij op dat u dezelfde versie
hanteert als voor iMUIS. Voordat de installatie wordt gestart, dienen de onderstaande
stappen te worden uitgevoerd:

  • Controleer op de webserver binnen het programmaonderdeel IIS (Internet Information System) op welke applicatiepool iMUIS Online (imuis_net) actief is. Noteer deze informatie goed.
  • De oude versie van iMUIS Online moet worden gede-installeerd vanuit ‘Programma’s en onderdelen’ op de Webserver.
  • Na het voltooien van de de-installatie controleert u of de map ‘imuis_net’ verwijderd is uit de map voor websites (meestal c:\inetpub\wwwroot\). Mocht deze na de deinstallatie nog aanwezig zijn verwijder deze map ‘imuis_net’ dan handmatig.

NB: Tijdens de installatie van de nieuwe iMUIS Online worden de tijdelijke bestanden verwijderd uit: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\imuis_net\.

Installeren van nieuwe versie iMUIS Online
Nu bent u klaar om de nieuwe versie van iMUIS Online te installeren.
U klikt op de imuisonline_xxxxx.msi. In de meeste gevallen zal de installatie starten.

In geval van onvoldoende Windows rechten
Het is mogelijk dat er een melding komt bij het starten van de installatie.
In een dergelijk geval dient de installatie gestart te worden vanuit een opdrachtprompt met administrator rechten.

In de opdracht prompt bladert u naar de locatie waar imuisonline_xxxxx.msi staat.
Vervolgens start u de installatie met:

msiexec /i imuisonline_xxxx.msi

Bepaling van de juiste ApplicatiePool
Tijdens de installatie wordt gevraagd onder welke site iMUIS Online moet worden geïnstalleerd. Let goed op bij de keuze voor “Application Pool“. Kies hier voor “iMUIS Online”. Indien er géén “iMUIS Online” als applicatiepool bestaat, kunt u voor een andere applicatiepool kiezen.

Na de installatie dient u te contoleren of iMUIS Online op de webserver gestart kan worden. Meestal doet u dat via het adres  https://localhost/imuis_net

Het kan even duren voordat de site wordt geladen. Wanneer de site wordt geladen en u kunt inloggen, is de update geslaagd.

Related Articles