Installatie procedure KING Finance (iMUIS Online)

IMUIS INSTALLATIE

Zorg ervoor dat de installatie van iMUIS succesvol is uitgevoerd en dat deze zonder problemen gestart kan worden op de webserver. iMUIS Online moet toegang hebben tot een (liefst lokale) iMUIS installatie. Gebruik bij een netwerkinstallatie geen zogenaamde mapped drive letters maar installeer iMUIS altijd conform het UNC protocol. (UNC = Uniform Naming Convention). De snelkoppeling op de webserver komt er bijvoorbeeld als volgt uit te zien.

Doel:     \\Netwerkserver\iMUIS\exe\hoofdprg.exe


WINDOWS SERVER VERSIE

Windows Server 2012 // 2012 r2 // 2016 // 2019

De volgende onderdelen van de Windows Server dienen ingeschakeld te zijn:

 • Internet Information Services (IIS)
 • ASP.NET

KING Finance (iMUIS Online) maakt gebruikt van de volgende software, die voorafgaand aan de installatie geïnstalleerd dient te zijn:

 • Microsoft .NET Framework 4.8 (of hoger)
  Na installatie van 4.8 is een herstart van de server vereist.
 • De 32 bit versie van Visual C++ redistributables 2015

Deze software kunt u samen met het installatiebestand van iMUIS Online  downloaden vanaf https://server4.muis.nl/imuisonline/_leesmij/
Hiervoor is de inlog voor de download van iMUIS Online verplicht.

In Windows 2016 is de .NET Framework als “Role” (Functie) te selecteren.
Updates van .net Framework dienen via het update bestand uitgevoerd te worden.

Instellingen voor Internet information Services (IIS)
Voor de installatie van iMUIS Online op Windows 2008 r2 (en hoger) dient de functie Webserver geïnstalleerd te worden. De installatie dient plaats te vinden via Serverbeheer – IIS – Programma’s. Vink bij de installatie de volgende opties aan.
Hieronder de Engelstalige lijst (per Windows Server editie kunnen de namen iets verschillen):

   • Web Server (IIS) / Internet Information Services
   • Web server
   • Common HTTP Feature
    • Default Document
    • Directory Browsing
    • HTTP Errors
    • Static Content
   • Health and Diagnostics
    • HTTP Logging
    • Request Monitor
 • Performance Features
  • Static Content Compression
 • Security
  • Request Filtering
 • Application Development Features
  • NET (4.5 of hoger)
  • .NET Extensibility (4.5 of hoger)
  • ISAPI Extensions
  • ISAPI Filters
 • Management Tools
  • IIS Management Console
  • IIS 6 Management Compatibility
   • IIS 6 Metabase Compatibility

Hieronder de Nederlandstalige lijst (per Windows Server editie kunnen de namen iets verschillen):

 • Internet Information Services
 • Hulpprogramma’s voor webbeheer
  • IIS-beheerconsole
  • Compatibiliteit met IIS 6-beheer
   • Compatibiliteit met IIS 6-metabase
  • Webserver
  • Veelvoorkomende HTTP-onderdelen
   • Statische inhoud
   • Standaarddocument
   • Bladeren door mappen
   • HTTP-fouten
  • Toepassingsontwikkeling
   • NET (4.5 of hoger)
   • .NET-uitbreidbaarheid (4.5 of hoger)
   • ISAPI-extensies
   • ISAPI-filters
  • Status en diagnose
   • HTTP-logboekregistratie
   • Controle aanvragen
  • Beveiliging
   • Filtering aanvragen
  • Prestatiefuncties
   • Compressie van statische inhoud

IIS-MANAGER INSTELLINGEN

 • Maak voor de installatie van KING Finance (iMUIS Online) een ApplicationPool aan.
 • Noem deze ApplicationPool “iMUIS Online”.
 • Bij ‘Geavanceerde instellingen’ van deze ApplicationPool dient optie “.NET CLR-versie” op ‘v4.0’ te staan.
 • De optie “32-bits toepassingen inschakelen” dient op ‘True’ te staan.
 • Optie “Managed pipeline mode” dient de instelling “Classic” te hebben.
 • Koppel Windows gebruiker “Localsystem” (niet Netwerkservice).

INSTELLINGEN ASP.NET STATE SERVICE

ASP.NET State Service moet als service gestart zijn. Ga hiervoor naar Start – Uitvoeren en type ‘services.msc’. Pas de instellingen van de ASP.NET State Service aan naar “Automatisch” en start deze service.

**Bij een netwerkinstallatie (iMUIS staat op een andere server dan iMUIS Online) dient er een gebruiker te zijn op beide servers met eenzelfde wachtwoord. De gebruiker moet volledige rechten hebben in de map \iMUIS en onderliggende mappen op de server waar iMUIS staat. Deze gebruiker koppelt u bij ID in de Application Pool op de iMUIS Online server


ISAPI- EN CGI-BEPERKINGEN

Op de webserver dient de .NET versie 4 binnen de  ISAPI- en CGI-beperkingen op toegestaan te worden gezet. Dit doe je binnen de IIS manager (Windows toets + R en type in ‘Inetmgr’). Linksboven selecteer je de server.

Vervolgens in het rechter scherm klik je op de  ingang ‘ISAPI- en CGI-beperkingen’. Zorg ervoor dat ASP.NET v4.0 is ingesteld op ‘Toestaan’

 

UITGAANDE VERBINDINGEN

Om met iMUIS Online te kunnen werken dienen de volgende URL’s (internetadressen) over poort 443 bereikbaar te zijn vanaf uw webserver. Als u gebruik maakt van een firewall, dan dient u onderstaande URL’s toegankelijk te maken over poort 443.  De laatste twee URL’s gebruikt iMUIS om IBAN-informatie van internet op te halen.

 • lic1.muislicentie.com
 • lic2.muislicentie.com
 • lic3.muislicentie.com
 • lic5.muislicentie.com
 • api.numbers.nl
 • mijnimuis.nl
 • crl.comodoca.com


INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI

U installeert iMUIS Online op de webserver met  het bestand iMUISOnline.x.x.x.msi. Tijdens de installatie-procedure wordt een standaard website en standaard applicatie pool voorgesteld. Wij adviseren om de applicatie pool “iMUIS Online”, zoals hierboven uitgelegd bij IIS-manager instellingen te kiezen.


SSL CERTIFICAAT

iMUIS Online vereist voor een optimale beveiliging van uw data een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat beveiligt uw verbinding met de server middels versleuteling. Hiervoor dient de systeembeheerder van uw accountantskantoor / intermediair dit certificaat op de server te installeren.

SSL staat voor Secure Sockets Layer en houdt in dat alle berichten tussen de computer van de gebruiker en de desbetreffende site worden versleuteld.

Door gebruik te maken van SSL kan men er zeker van zijn dat de gegevens die worden doorgestuurd onderweg niet worden gewijzigd. Een SSL-certificaat moet aangevraagd worden bij een zgn. Certificate Authority. Dit is een bedrijf dat SSL-certificaten uitgeeft. Een SSL-certificaat is geen onderdeel van iMUIS Online en kan voor meerdere websites gebruikt worden. De aanvraag en installatie van deze certificaten valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de systeembeheerder van de webserver. Wanneer u het SSL-certificaat heeft geïnstalleerd dan zal het inlogadres van KING Finance (iMUIS Online) veranderen van http://adres in https://adres.


STARTEN VAN KING FINANCE (IMUIS ONLINE)

Na de installatie van KING Finance (iMUIS Online) kunt u de verbinding testen door in een internetbrowser het volgende adres in te typen:

https://<adres>/imuis_net

Op de webserver kunt u in de meeste gevallen volstaan met:

https://localhost/imuis_net

Op werkstations binnen uw netwerk kunt u het <adres> vervangen door het ip-adres van uw webserver, bijvoorbeeld:

https://192.168.1.30/imuis_net

Er zal verbinding gemaakt worden met de standaard website op uw webserver. Indien u meerdere websites host op uw webserver, dan dient u een ander adres te hanteren dan localhost. Welk adres dit is, is afhankelijk van de specifieke configuratie van uw webserver. Neem bij twijfel contact op met uw systeembeheerder.


LINK VANAF UW WEBSITE

U kunt een link maken vanaf uw website naar de inlogpagina van iMUIS Online. Om communicatie mogelijk te maken dient er in uw firewall naar de webserver een communicatiepoort (TCP-poort 443) open gezet te worden en gerouteerd naar uw webserver. Neem hiervoor contact op met uw systeem/netwerk beheerder.

KING Software wenst u veel succes met uw nieuwe boekhoudpakket KING Finance (iMUIS Online).

Related Articles