Nieuwe mogelijkheden afschriften inlezen

Kolomfilter

Je kunt op alle kolommen filteren. Dit is heel makkelijk als je bijvoorbeeld alle tankbonnen van Shell bij elkaar wilt zien.

Je kunt op 1 of meerdere kolommen filteren. Toets ENTER om te filteren.

Selectie regels toewijzen aan een grootboekrekening

Voor elke afschriftregel staan selectievinkjes waarmee je snel een selectie van regels kunt toewijzen aan een grootboekrekening, kostenplaats, of kostendrager.

In combinatie met de kolomfilter zijn bijvoorbeeld de tankbonnen makkelijk aan de grootboekrekening “brandstof” toe te wijzen.

Om afschriftregels een volgende keer automatisch te laten herkennen kun je hier ook direct een zgn. herkenningscode aanmaken voor de tekst “brandstof”.

Kolom factuur

De kolom factuur staat nu standaard in beeld. Bij de zoekdialoog van de factuur is de werking als volgt aangepast:

Heb je reeds een debiteur of crediteur geselecteerd?

Ja? De afletterdialoog wordt geselecteerd waar je de facturen kunt aanvinken die van toepassing zijn op dit afschrift.

Nee? Er wordt een zoekdialoog getoond waar je facturen kunt doorzoeken voor alle debiteuren of crediteuren.

NB: Deze kolom vervangt de knop die je bovenin het venster had “Toon facturen van deze debiteur/crediteur F12”.

Autocomplete

Je kunt voor de velden Debiteur, Crediteur en Grootboek nu zoeken zonder de zoekdialoog. iMUIS Online gaat direct zoeken zoals je gewend bent van zoekmachines:

Bij grootboekrekeningen wordt tevens het huidig grootboeksaldi getoond. Dit is handig omdat u hier vaak aan kunt aflezen welke grootboekrekening u vaker gebruikt.

Niet verwerkte afschriftregels

Voorheen werden nog niet verwerkte afschriftregels niet getoond in het bankdagboek.

Indien je wilt dat het financieel dagboek altijd aansluit met het afschriftsaldo, ondanks dat er afschriften zijn die niet toegewezen zijn, dan kun je een tussenrekening gebruiken om “nog niet toegewezen regels” op te boeken. Je kunt instellen op welke grootboekrekening het onverwerkte afschriftsaldo wordt geboekt via Financieel – Grootboek – Tabellen – Basis financieel.

Andere veranderingen

De locatie van bepaalde knoppen is iets veranderd:

– Knop Terug: Indien je wilt wisselen van bankrekening, klik je nu linksboven op de knop met de bankrekening om te wisselen naar de afschriften van een andere bankrekening;

– Herkenningscodes: de knoppen voor het aanmaken van herkenningscodes zijn verplaatst naar rechtsonder;

– De legenda is ondergebracht in een knop (linksonder);

– Splitsen op grootboek is verbeterd.

Related Articles