Release notes 4.6.6 – iMUIS

Versie 4.6.6

Nieuwe optie voor SMTP instelling: 
Indien je de e-mail laat versturen door KING Software ipv via je eigen e-mailinstellingen (Outlook bijvoorbeeld), dan hebben we de werking hiervan verbeterd als het gaat om de kans op SPAM.
Je bedrijfsnaam en je e-mailadres worden gebruikt als “antwoord-adres”, zodat antwoorden van je klanten normaal binnenkomen.
Omdat je e-mail voortaan vanuit iMUIS Online verstuurd wordt door KING Software (noreply@mail.kingfinance.nl) is de kans dat de e-mail wordt gezien als SPAM een stuk kleiner geworden.

Een voorbeeld van een e-mail bericht ziet er dan als volgt uit, met ‘Fietsparadijs’ als jouw bedrijf:
Kijk hier voor meer informatie: Hoe stel ik SMTP in voor mijn e-mailadres?

Contracten

 • Er volgt een waarschuwing indien een contract wordt ingevoerd met een ingangsdatum in het verleden.
 • Je kunt een externe opmerking op de contractregel tonen, zie bij het tabblad Declaratiecontracten en Verkoopcontracten: bij ‘Kolom tonen’ kun je zowel de interne als de externe opmerking zichtbaar maken.

Auditfile, diverse verbeteringen

 • Inlezen facturen met vreemde tekens
 • Inlezen boekingen op factuurnummer, indien debiteur/crediteur ontbreekt
 • IBAN-controle is verbeterd
 • Voorgestelde range uit de auditfile houdt rekening met reeds aanwezige debiteuren/crediteuren/prospects.

Afschriften inlezen, diverse verbeteringen

 • Rabobank: indien je niet met de Bankkoppeling werkt kunnen de bestanden van de Rabobank weer handmatig worden ingelezen.
 • Rekeningafschriften van Mastercard kunnen worden ingelezen.

Overige verbeteringen:

 • Er wordt direct een een lijst getoond bij het Inlezen/Uitschrijven -dll, via de masker-ontwerpdialoog.
 • Bij ‘Betalingen uitschrijven’ is het selecteren van de facturen, waarbij een deel op de g-rekening van de crediteur moet worden overgeschreven, op een aantal punten verbeterd.
 • Bij het rapport ‘Voorraad, Serienummers op voorraad’ kun je de totaaltellingen per batch/houdbaarheidsdatum afdrukken.
 • Bij het rapport ‘Financieel, Debiteuren, Omzetsaldo overzicht’ kun je via de vraag ‘Vergelijken met vorig boekjaar’ kiezen om meerdere boekjaren naast elkaar te vergelijken en af te drukken.
 • Bij NOW regeling is een onterechte foutmelding aangepast.
 • In ‘Informatie, Factuurregister’ kan bij artikel het statistieknummer en het land van oorsprong worden getoond.
 • De foutmelding is verholpen bij het zoeken op artikel onder ‘Informatie, Verkoop, Verkooporder, tabblad Artikel’.

Related Articles