Release notes 4.5.7 – iMUIS

Versie 4.5.7

Regulier onderhoud

In versie 4.5.7 heeft met name regulier onderhoud plaats gevonden en zijn er performance verbeteringen doorgevoerd.

Related Articles