SPF records instellen voor mijn domein

Indien e-mails die u verstuurt blijvend in de SPAM terecht komen, dan kunt u ook een zgn. SPF-record toevoegen aan de DNS-instellingen van uw domein. Raadpleeg uw systeembeheerder / domeinbeheerder voor meer informatie.

Binnen iMUIS Online kunt u e-mails versturen met als afzender uw e-mailadres.
Deze e-mails worden via de SMTP-mailservers van MUIS verstuurd. Om te voorkomen dat e-mails als SPAM worden aangemerkt bij de ontvanger kunt u aangeven dat e-mails uit uw naam verstuurd mogen worden door MUIS.

Hiervoor wordt een SPF-record aangemaakt bij de domeinnaam die bij uw e-mailadres hoort. Dit geldt enkel voor eigen domeinnamen, dus niet voor bijvoorbeeld gmail.com of outlook.com

SPF-record IP-adressen van MUIS:
85.17.47.160
77.32.158.58
include: sendinblue.com
include: mijnimuisonline.nl

Gebruik ofwel de SPF-instelling, of de eigen SMTP-instelling binnen iMUIS Online (niet in combinatie).Voorkoming van SPAM-markering bij het versturen van e-mail is een doorlopend en complex vraagstuk dat zich grotendeels buiten de invloedsfeer van MUIS Software bevindt. De juiste SMTP-instellingen, DNS-instellingen (waaronder SPF-records) dragen bij aan het verkleinen van een SPAM-markering. Of een e-mailbericht wordt gemarkeerd als SPAM is afhankelijk van een groot aantal factoren waaronder de inhoud van het e-mailbericht, IP-reputatie, SMTP-instellingen, DNS-instellingen en individuele SPAM-instellingen die per ontvangend domein, e-mailaccount en e-mail provider kunnen verschillen. MUIS Software spant zich in om haar klanten zo goed mogelijk te informeren over de te nemen maatregelen, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het al dan niet aankomen van e-mail bij de ontvanger.

Related Articles